ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > ทัวร์เอเชีย >

รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพดูไบ

12.30 น.            คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8  เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ ( EK )สายการบินชั้นนำ ระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

15.25 น.             เหินฟ้าสู่ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK377

18.30 น.               เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ดูไบ เมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

ค่ำ                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม MARINA BYBLOS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

 

08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.        หลังอาหาร พร้อมกันที่ LOBBY เพื่อเตรียมตัวไปนคร อาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง อาบูดาบี ได้รับสมญานามว่าเป็น “ Garden Of Gulf “ เพราะความเขียวขจีของ  ต้นไม้นานาชนิดที่ปกคุมทั่วทั้งบริเวณเมือง อาบูดาบี จนได้รับการยกย่องให้เป็น “สวรรค์แห่งทะเลทราย”

 

นำท่านชม Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan และเป็นสุเหร่าประจำเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี้(มีชุด/ผ้าคลุมให้บริการ)

นำท่านเก็บภาพความประทับใจคู่กับ  Emirate Palace  เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม Kempinski เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสร้างสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร โรงแรมนี้อยู่บนที่ของอดีตประธานาธิบดี Shieak Al Anyan ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ของ U.A.E และเป็นเจ้า ผู้ครองนคร อาบูดาบี เป็นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม Kempinski เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ชมความสวยงาม ณ จุด ชมวิว ชิคาโกบีช ทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที่จะทำให้ทุกท่านหลงใหล

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับ  นครดูไบ

นำท่านเดินทางสู่   ห้างดูไบมอลล์   ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก    และถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่ในโลก  BURJKHALIFA

นอกจากนั้นท่านสามารถชมตู้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งภายในยังมี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน (ไม่รวมค่าเข้าชม) หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

 

อิสระให้ท่านชม การแสดงน้ำพุเต้นระบำพร้อมระบบแสงสีเสียง ที่สวยงามอันดับต้นๆของโลก ท่ามกลางบรรยากาศโรงแรมสุดหรู อาทิเช่น Amani Hotel ซึ่งอยู่ในบริเวณอาคาร Burj Khalifa และฝั่งตรงกันข้ามเป็นที่ตั้งของ  The Address Hotel บริเวณลานการแสดงน้ำพุถือว่าเป็นจุดที่ได้รับความนิยมในการเก็บภาพความประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

 

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MARINA BYBLOS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

 

08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยม ชม พิพิธภัณฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบ  งานศิลป์ ในหลุมฝังศพที่ AL QUSAIS ที่มีอายุถึง4,000 ปีและเรื่องราวการค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ำมัน และท่านจะประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ

 

เชิญชมที่ ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที่ 1 ในตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่าง ๆ ร้านเล็ก ๆ จะอยู่หลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยร้านให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย

15.30 น.       พร้อมกันที่ล๊อบบี๊ รถ4WD  (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) โดยบริการนี้จะอำนวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม

 

 

 

 

 

 

 “ ทัวร์ทะเลทราย ” ท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเต้น พร้อมชมพระอาทิตย์ตก

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่แค้มปิ้ง กลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก อาทิเช่น

- Henna Tattoo. (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)

- SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับ กลิ่นผลไม)

- GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก

- ฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, อินผาลัม, ชา, กาแฟ, น้ำอดัลม, น้ำดื่ม

- การขี่อูฐ

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ แบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบายพร้อมโชว์ระบำหน้าท้อง 

                  (Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย  

                 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MARINA BYBLOS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานถายรูปดานนอก สุเหราจูไมรา (Jumeirah Mosque) สุเหราคูบานคูเมืองของดูไบ สรางดวยหินออนทั้งหลังไดชื่อวาเปนสุเหราที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้ใหทานไดเก็บภาพไวเปนที่ระลึก จากนั้นนั่งรถผาน ชายหาดJumeirah Beach ซึ่งเปนชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยม ของดูไบ แวะถายรูปกับโรงแรม Burj Al Arabโรงแรมสุดหรูระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแหงหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝฝนที่จะมีโอกาสเขาไปสัมผัส เปนที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ

นำท่านนั่งรถ Monorail (MRT) เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์มเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก

นำท่านสู่ Medinat Jumeirah Souk หรือเวนิสแห่งดูไบ ตั้งอยู่ในส่วนซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คือ Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ซึ่งออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะคลาสสิคในแบบอาหรับ ดูคลาสสิคแบบพื้นเมือง ภายในมีสินค้า ระดับ Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ, ขวดทราย, พรม อีหร่าน, หัวน้ำหอม อาหรับ, โคมไฟ และของประดับตกแต่งบ้าน, ขนมหวาน อาหรับ, ถั่วรสช็อกโกแลต รสชาติต่างๆ

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์การค้า Emirates Mall เป็นศูนย์การค้าสร้างขึ้นใหม่ล่าสุดของดูไบ ภายในมีสินค้าชั้นนำมากมายและไฮไลท์สำหรับที่นี้คือมีลานสกีหิมะในร่ม ซึ่งเป็นที่นิยมมากในขณะนี้ “SKI PARK” โดยเนรมิตให้มีลานสกีหิมะขนาดใหญ่ (จำลองมาจากเมืองตากอากาศในประเทศสวิสเซอร์แลนด์)

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

23.10น.        เหินสู่  กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน EK374

 

 

 

08.20 น.        คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

อัตราค่าบริการ : 25-29 ก.ย. 13/20-24พ.ย. 13

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

47,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

43,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

41,888 บาท 

พักเดียว เพิ่ม 

  7,000 บาท

 

 

อัตราค่าบริการ : 18-22 ต.ค. 13/19-23 ต.ค. 13 

                       5-9 ธ.ค.13/6-10ธ.ค. 13 

                  27-31ธ.ค./28ธ.ค.-1ม.ค. 14 

                  30ธ.ค.-3ม.ค.14/31ธ.ค.-4ม.ค. 14

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

48,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

44,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

42,888 บาท 

พักเดียว เพิ่ม 

  8,000 บาท

 

 

การเดินทางจะต้องมีผู้โดยสารผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป 

ในการทำวีซ่า On Arrival 10วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง

เอกสารในการขอวีซ่า (ในกรณีที่จองหลัง 10วันก่อนออกเดินทาง)

1.พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 2.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2นิ้ว 1 รูป 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )

2.ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ    
3.ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ  
5.ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
6.ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
7.มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางบริการท่านเป็นอย่างดี
8.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ฯลฯ , สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย เสื้อผ้าที่สวมสบาย ครีมทาผิว แว่นกันแดด ยารักษาโรคประจำตัว

หมายเหตุ  

 1. การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน   ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 5. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
 6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 7. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน      หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010