เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์แอฟริกา >

  รายละเอียด

  Kenya 1: ท่องซาฟารี ตระการตาฝูงนกฟรามิงโก้ 7 วัน 4 คืน

  วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ - ไนโรบี 

  21.00 น       เชิญท่าน Check in กับเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่เคาน์เตอร์ W ทางเข้าประตู 10    

                       เพื่อทำการ    ตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระต่างๆ โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์

                     (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

  วันที่สอง          กรุงเนโรบี – อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์                                                                 (-/L/D)

  00.40 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่..KQ861

  06.10 น      เดินทางสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ( Jomo Kenyatta International Airport ) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเคนย่า  หลังจากผ่านพิธีจากกองตรวจคนเข้าเมือง และพิธีทางศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทท้องถิ่นมารับถือป้ายรับพร้อมแนะนำคนขับรถและข้อมูลระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวในประเทศเคนย่า  

  08.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทรรศนียภาพของภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปของเคนย่า เดินทางผ่านเมืองอุตสาหกรรม Thika และ ฟาร์ม ต่างๆ มากมาย

  เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

  15.00 น.       นำท่านเดินทางต่อไปยัง The Art ซึ่งเป็น 1 ใน 2 โรงแรมต้นไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

                    อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ มีความหลายหลายทางภูมิประเทศมาก ซึ่งแตกต่างจากอทุยานแห่งชาติแห่งอื่นๆ โดยอุทยานแห่งชาติแห่งอื่นๆ มักจะเป็นทุ่งหญ้าสะวันนา แต่ที่อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์จะเป็นป่าโปร่งและป่าดิบชื่น ความแตกต่างอาจเป็นเพราะอเบอร์แดร์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 2,000 ถึง 4,000 กว่าเมตร ความกว้างใหญ่ของพื้นที่ประมาณ 700 กว่า ตร.กม. ด้วยระดับความสูงและความกว้างใหญ่ไพศาลดังกล่าว จึงมีทั้งธรรมชาติและสัตว์ป่าที่หลากหลายและแตกต่าง หลายอย่างไม่มีให้เห็นในอุทยานแห่งชาติอื่น  ท่านจะแน่ใจได้ว่าท่านจะได้เห็น ช้าง , ควายป่า , หมูป่าพันธุ์จัมโบ้ ตัวดำ ขนหนา เขี้ยวยาว (มีแต่ที่อเบอร์แดร์)  , ลิงบาบูน และ ถ้าโชคดี ท่านจะได้พบกับ เสือดาว (leopard) ซึ่งปกติเป็นสัตว์ขี้อาย ชอบแอบนอนบนต้นไม้และออกล่ากลางคืน เป็นหนึ่งใน Big Five ที่หาดูยากที่สุด

  ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

   

  วันที่สาม        อุทยานแห่งชาติอเบอร์แดร์ – ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู)                               (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

                    หลังจากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตว์ ได้เวลาเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาตินากูรู ระหว่างทางให้ท่านได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเคนย่า เดินทางเข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาตินากูรู ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในเคนย่า และนำท่านชม “ ทะเลสาบนากูรู  ตั้งอยู่ในเขตริฟท์ วัลเล่ย์ หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริเวณนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบและมีสาหร่ายแกมเขียว อันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนก ฟรามิงโก้นับแสนตัว  หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู   นอกจากนกฟลามิงโก้แล้ว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก  ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ท่านจะมีโอกาสได้เห็น แรดเผือกขนาดใหญ่

  เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

  15.00 น.       จากนั้นนำท่านทำเกมส์ไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า BIG 5 เป้าหมายของนัดท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช่ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หายาก อาทิเช่นยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และ หมูป่า

  เย็น              นำท่านเข้าพัก  Lake Nakuru Lodge หรือเทียบเท่า

   ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

   

  วันที่สี่             ทะเลสาบนากูรู(ทะเลสาบสีชมพู) – อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า                              (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

  จากนั้่นนำท่านเดินทางมุ่งลงใต้สู่มาไซมาร่า ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช.ม.

  เที่ยง                นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน  ที่ Ilkeliani Camp

  อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า เป็นเขตสงวนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเคนยา และถือว่าเป็นเขตสงวนสัตว์ป่าที่ดีที่สุดของเคนยา เนื่องจากเป็นเขตสงวนที่มีการผสมผสานระหว่างชนพื้นเมืองคือชนเผ่ามาไซและ สัตว์ป่าในเขตสงวนได้เป็นอย่างดี ภายในอุทยานแห่งชาติระดับโลก ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ ได้เวลาพอสมควรคนรถรับท่านมุ่งหน้าสู่ที่พักของเราในคืนนี้ เพื่อให้ท่านได้ลงทะเบียนสู่ห้องพัก

                       นำท่านเข้าที่พัก Ilkeliani Camp หรือเทียบเท่า

  19.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

   

  วันที่ห้า           อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน                                                                       (B/L/D)

  05.00 น.     วันนี้ให้ท่านได้ตื่นกันตั้งแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อทำเกมไดร์ฟในตอนเช้า ท่านจะได้สัมผัสกับ สุดยอดการท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งแอฟริกาอย่างแท้จริง ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า ชมอาทิตย์รุ่งอรุณ พร้อมกับการดำรงชีพของสัตว์ป่า ตามหา Big 5 ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า ซึ่งมีขนาดใหญ่และ อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร หรือ ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศ และฝูงกวางพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายสวยงามอย่างเช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซล โทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้

  ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

  07.30 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  10.30 น.     ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีในช่วงสายๆอีกครั้ง สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัวต์ป่าที่มีอยู่มากมาย ได้เวลาสมควรคนรถนำท่านกลับสู่ทีพัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

  12.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบท

  15.30 น.     คนรถนำท่านออกท่องซาฟารีอีกครั้งในช่วงบ่ายนี้ กว่าจะกลับเข้าที่พักอีกครั้งก็ช่วงโพล้เพล้แล้ว

  19.30 น.     ขอเชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก  

   

  วันที่หก          อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – กรุงเนโรบี                                                                   (B/-/-)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 

                      ท่านสามารถทำกิจกรรม GAME DRIVE ครั้งสุดท้าย ก่อนเดินทางกลับ กรุงเนโรบี หรือ เลือก

                   กิจกรรมท่องเที่ยวซาฟารีในแบบที่คุณจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของเขต สงวนธรรมชาติมาไซมาร่าแบบ360องศา คือ การนั่งบอลลูนซาฟารีเพื่อชมวิถีสัตว์ป่าในเขตสงวน จากมุมสูง เหมือนพญาอินทรี ที่กางปีกร่อนอยู่บนทุ่งหญ้าสะวันนา เก็บภาพประทับใจ ในมุมมองที่มีน้อยคน ที่จะมีโอกาสได้สัมผัสความประทับใจเช่นนี้ (มีค่าบริการเพิ่ม 13500 บาท)  ได้เวลาสมควรนำท่านไปยังกรุงไนโรบี

  ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

                     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน โจโม เคนยัตตา อาคารระหว่างประเทศ

  21.00 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ

                    (ในส่วนของสายการบิน จะมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างการเดินทาง)

  23.55 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า บินตรงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   

  วันที่เจ็ด         ไนโรบี - กรุงเทพมหานคร 

  13.35 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

   

  *** วันเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ ทุกท่านต้องแสดงตนต่อ Health Control ก่อนผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองนะครับ โดยแสดงสมุดเล่มเหลืองและแบบฟอร์มซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้ท่านแล้ว หากลืมหรือเดินผ่านไป กองตรวจคนเข้าเมืองจะให้เดินกลับมาใหม่ทำให้เสียเวลา***

   

  Perior

  Price (Bht/Pax)

  2 Pax

  3 Pax

  4 Pax

  5 Pax

  6 Pax

  Low season

  1 Apr – 30 Jun 13

  62,900

  57,900

  54,900

  50,900

  46,900

  Shoulder season

  1 Jan – 31 Mar,1 Nov – 22 Dec 13

  66,900

  62,900

  59,900

  56,900

  52,900

  Peak season

  1 Jul – 31 Oct 13

  69,200

  67,900

  64,900

  61,900

  58,900

  Christmasmas season

  23 Dec – 31 Dec 13

  72,900

  68,900

  65,900

  62,900

  59,900

  *** เดินทางตรงกับวันที่ 24,25,26,31 ธ.ค. 13 และ 1 ม.ค. 14 เพิ่ม 1500 บาท/ท่าน/คืน ***    

   

   

  หมายเหตุ

  • ในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเป็นฤดูอพยพของสัตว์หรือช่วง Peak season โรงแรมตามรายการอาจจะเต็มดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามที่จองโรงแรมได้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากยังไม่ได้ระบุวันเดินทางและยังไม่ได้สำรองตั๋ว หรือห้องพักราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราจะยนยัน (confirm ) ราคาที่แน่นนอนได้เมื่อตั๋วเครื่องบินและห้องพักได้ confirm แล้วเท่านั้น

   

  การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง 

  1. ตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอร์ตว่า มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือนหรือไม่
  2. เตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศ โดยเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส                                  
  3. ตรวจสอบและเตรียมยา หรือ ของใช้ส่วนตัว เช่นยาทากันยุง ครีมกันแดด
  4. กล้องถ่ายรูป (สำคัญมาก) กล้องวิดีโอ ZOOM 300 MM UP
  5. เงินสกุล USD หรือ GBP, 1 USD =  90 เคนย่าชิลลิ่งโดยประมาณ ( อัตราแลกเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2555 ) สามารถแลกเงินได้ตามเคาน์เตอร์โรงแรมเพื่อเป็นทิปพนักงานยกกระเป๋า หรือไกด์้ท้องถิ่น

   

  ค่าบริการนี้รวม 

  1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า
  2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการที่ระบุ
  3. ค่าประกันการเดินทางคุ้มครองแบบเดี่ยวของบริษัท มอนเดล ประกันสุขภาพ และ ฉุกเฉิน
  4. ค่ารถตู้คอยวิ่งให้บริการทุกแห่งตามรายการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเข้าอุทยาน พร้อมคนขับ
  5. ค่าที่พัก 4 คืน ตามรายการระบุ
  6. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม เช่น น้ำแร่ หรือน้ำอัดลม )

   

  ค่าบริการนี้ไม่รวม 

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับ กรุงเทพ-ไนโรบี-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเคนย่า  พร้อมภาษีสนามบิน ( บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีน้ำมันหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2556 )
  2. ค่าหนังสือเดินทาง

  3. ค่าฉีดยาไข้เหลือง, ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากรายการ

  4. ค่าทิปส์ สำหรับคนขับรถโดยประมาณ 3-5 เหรียญ ( USD ) ต่อคน ต่อวัน ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

  ประมาณ  1 เหรียญ (USD) ต่อคน และค่าบริการส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ ค่ายกกระเป๋าจากบริกรในสถานที่ต่างๆ

  5. ค่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆ มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ  น้ำอัดลมในโรงแรม น้ำแร่ สำหรับอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำราคาประมาณ 220-300 เคนย่าชิลลิ่ง โดยประมาณเพราะราคาอาจแตกต่างกันของแต่ละโรงแรม

       6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   

   

  เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน  

  q  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่านพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง

  q  สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ

   

  การยกเลิก

  q  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

  q  แจ้งล่วงหน้า 30-45 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 21-29 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 15-20 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  q  ในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ฯ ทั้งสิน ไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้ (Non refund ) เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน

   

    *หมายเหตุ* 

   

  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น รถเสีย, รถเกิดขัดข้อง การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

   

    หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า 

  1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
  2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. หลักฐานการทำงาน ภาษาอังกฤษ

   

  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ

   

  สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง 

  1. ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกคลองเตย จ. นนทบุรี 11000 

  โทร. 02-590-3430 ราคาฉีดวัคซีน 620 บาท ต่อเข็ม

  1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 02-240-2057-8 ราคาฉีดวัคซีน 550 บาท

  ต่อเข็ม เวลาทำการ 14.30-16.00น.

  1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  โทรศัพท์ 02-252 0161-4  ราคาเข็มละ 900 บาท ต่อเข็ม ( รวมค่าบริการทางแพทย์)

   

              หมายเหตุ

    การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน

    การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี

    หลักฐานการฉีด ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ( เอาหน้าที่มีชื่อ )

   

  ค่าบริการฉีดวัคซีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010