เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์แอฟริกา >

  รายละเอียด

  Kenya 3: ท่องซาฟารี สัมผัสชีวิตคนพื้นเมือง 8 วัน 5 คืน

  วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ - ไนโรบี 

  21.00 น       เชิญท่าน Check in กับเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่เคาน์เตอร์ W ทางเข้าประตู 10    

                       เพื่อทำการ    ตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระต่างๆ โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์

                     (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

  วันที่สอง          กรุงเนโรบี                                                                                                                   (-/-/-)

  00.40 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่..KQ861

  06.10 น      เดินทางสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ( Jomo Kenyatta International Airport ) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเคนย่า  หลังจากผ่านพิธีจากกองตรวจคนเข้าเมือง และพิธีทางศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทท้องถิ่นมารับถือป้ายรับพร้อมแนะนำคนขับรถและข้อมูลระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวในประเทศเคนย่า และนำท่าน เข้าสู่ที่พัก Panafric Hotel หรือ เทียบเท่า

   

  วันที่สาม          กรุงเนโรบี –  เมืองไนวาชา                                                                                        (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

                    หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองไนวาชา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

                    เมืองไนวาชา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเมืองหนึ่งของจังหวัดริฟท์ วัลเลย์ (Rift Valley Province) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 จังหวัดของสาธารณรัฐเคนยา โดยตัวเมืองนั้น ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่ง ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวของเมืองนั่นเอง 

  เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

                         หลังอาหารกลางวันให้ท่านพักผ่อน ท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย

                    สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

                               "ทะเลสาบไนวาชา" ทะเลสาบน้ำจืด ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,884 เมตร (6,180 ฟุต) เป็น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบน้ำจืดในเคนยา โดยทะเลสาบนั้นตั้งอยู่นอกตัวเมืองไนวาชา มีพื้นที่ครอบคลุม 139 ตารางกิโลเมตรล้อมรอบด้วยป่าพรุอันอุดมสมบูรณ์ 

  ทะเลสาบไนวาชา เป็นทะเลสาบที่ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ที่มีมากกว่า 400 ชนิด แต่ที่มีจำนวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเป็นฝูงฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) ที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจานวนมากกว่า 1,000 ตัว นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยากมากอีกด้วย

  ท่านสามารถ ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโปที่ มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตรดำ น้ำได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำท่านสามารถเห็นหู ตา จมูก อยู่เหนือน้ำในระนาบเดียวกันได้อย่างชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไม้ ลอยน้ำ ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญ้าในเวลากลางคืนเนื่องจากผิวของฮิปโปจะทน ความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวันจึงต้องอยู่ในน้ำ  นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมนกชนิดต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยาก

  ท่านขึ้นสู่ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy  มีเนื้อที่ 80 กิโลเมตร ที่ ท่านจะสามารถเดินชมสัตว์หรือจะถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดกับม้าลาย ยี่ราฟ ม้าลาย ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น วอเตอร์บั๊ก บุชบั๊ก ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากาเซล และยังมีฝูงควายป่า นอกจากนี้เขต

         "อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟลองกอน๊อต" (Mount Longonot National Park) ซึ่งภายในอุทยานนั้นเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟลองกอน๊อต (Mount Longonot) ภูเขาไฟที่ยังเพียงสงบอยู่เท่านั้น ปัจจุบันพื้นที่บริเวณรอบๆภูเขาไฟนั้นกลายเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก มาย อาทิ ม้าลาย และ ยีราฟ กระบือ และอื่นๆ

         "อุทยานแห่งชาติเฮลเกต" (Hell's Gate National Park) อุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ ทะเลสาบไนวาชา ในเขตพื้นที่ของ อำเภอ นากูรู (Nakuru District ) โดยอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 68.25 ตารางกิโลเมตร (26 ตารางไมล์)

  ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  ที่พัก Navaisha Country Club หรือ เทียบเท่า

   

  วันที่สี่             เมืองไนวาซา – ทะเลสาบบาริงโก                                                                              (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก 

  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบาริงโก 

                         ทะเลสาบบาริงโก อยู่ทางตอนเหนือของเคนย่า ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่มีความลึก 8 เมตร มีเกาะทั้งหมด 3 เกาะ Ol kokwa ,Teddy Bear ,Gibraltar mทะเลสาบแห่งนี้นับเป้นที่ดูนกที่เยอะที่สุดในประเทศเคนย่า และยังเป็นที่อยู่ของชาวนาจึม ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมือง ที่ดำรงชีพโดยการเลี้ยงสัตว์บนทุ่งหญ้า และ ชำนาญการจับปลามาก ทะเลสาบแห่งนี้มีสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ เช่น ฮิปโป , จระเข้ และ นกกว่า 470 ชนิด  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาด คือ Island Camp ที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับ ฮิปโป และ จระเข้ อย่างใกล้ชิด การที่ได้พักบนเกาะแห่งนี้ ถึงว่าเป็นการพักที่หรูหรามาก ท่านจะมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบบาริงโกในมุมที่สวยงามที่สุด   ถ้าโชคดี อาจได้เจอ The African Fish Eagle อีกด้วย ที่ Island Camp ยังมีกิจกรรมทางน้ำให้ท่านได้สนุกสนานอาทิเช่น สกี , วินเซฟ และ เรือแคนนู ในแหล่งน้ำที่ปลอดภัยรอบๆ เกาะ  

                          นำท่านเข้าที่พัก Baringo Country Club หรือเทียบเท่า

  19.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

   

  วันที่ห้า           ทะเลสาบบาริงโก – อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า                                                       (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

  จากนั้่นนำท่านเดินทางมุ่งลงใต้สู่มาไซมาร่า ( นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน  แบบกล่องระหว่างทาง)ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ช.ม.  

  อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า เป็นเขตสงวนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเคนยา และถือว่าเป็นเขตสงวนสัตว์ป่าที่ดีที่สุดของเคนยา เนื่องจากเป็นเขตสงวนที่มีการผสมผสานระหว่างชนพื้นเมืองคือชนเผ่ามาไซและ สัตว์ป่าในเขตสงวนได้เป็นอย่างดี ภายในอุทยานแห่งชาติระดับโลก ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ ได้เวลาพอสมควรคนรถรับท่านมุ่งหน้าสู่ที่พักของเราในคืนนี้ เพื่อให้ท่านได้ลงทะเบียนสู่ห้องพัก

                       นำท่านเข้าที่พัก Keekorok Lodge      หรือเทียบเท่า

  19.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

   

  วันที่หก          อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน                                                                       (B/L/D)

   

  05.00 น.     วันนี้ให้ท่านได้ตื่นกันตั้งแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อทำเกมไดร์ฟในตอนเช้า ท่านจะได้สัมผัสกับ สุดยอดการท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งแอฟริกาอย่างแท้จริง ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า ชมอาทิตย์รุ่งอรุณ พร้อมกับการดำรงชีพของสัตว์ป่า ตามหา Big 5 ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า ซึ่งมีขนาดใหญ่และ อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร หรือ ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศ และฝูงกวางพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายสวยงามอย่างเช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซล โทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้

  ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

  07.30 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  10.30 น.     ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีในช่วงสายๆอีกครั้ง สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัวต์ป่าที่มีอยู่มากมาย ได้เวลาสมควรคนรถนำท่านกลับสู่ทีพัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

  12.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบท

  15.30 น.     คนรถนำท่านออกท่องซาฟารีอีกครั้งในช่วงบ่ายนี้ กว่าจะกลับเข้าที่พักอีกครั้งก็ช่วงโพล้เพล้แล้ว

  19.30 น.     ขอเชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก  

   

  วันที่เจ็ด         อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – กรุงเนโรบี                                                                   (B/-/-)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 

                      ท่านสามารถทำกิจกรรม GAME DRIVE ครั้งสุดท้าย ก่อนเดินทางกลับ กรุงเนโรบี หรือ เลือก

                     กิจกรรมท่องเที่ยวซาฟารีในแบบที่คุณจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของเขต สงวนธรรมชาติมาไซมาร่าแบบ360องศา คือ การนั่งบอลลูนซาฟารีเพื่อชมวิถีสัตว์ป่าในเขตสงวน จากมุมสูง เหมือนพญาอินทรี ที่กางปีกร่อนอยู่บนทุ่งหญ้าสะวันนา เก็บภาพประทับใจ ในมุมมองที่มีน้อยคน ที่จะมีโอกาสได้สัมผัสความประทับใจเช่นนี้ (มีค่าบริการเพิ่ม 13500 บาท)  ได้เวลาสมควรนำท่านไปยังกรุงไนโรบี

  ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

                     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน โจโม เคนยัตตา อาคารระหว่างประเทศ

  21.00 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ

                    (ในส่วนของสายการบิน จะมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างการเดินทาง)

  23.55 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า บินตรงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   

  วันที่แปด        ไนโรบี - กรุงเทพมหานคร 

  13.35 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

   

  *** วันเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ ทุกท่านต้องแสดงตนต่อ Health Control ก่อนผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองนะครับ โดยแสดงสมุดเล่มเหลืองและแบบฟอร์มซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้ท่านแล้ว หากลืมหรือเดินผ่านไป กองตรวจคนเข้าเมืองจะให้เดินกลับมาใหม่ทำให้เสียเวลา***

   

  Perior

  Price (Bht/Pax)

  2 Pax

  3 Pax

  4 Pax

  5 Pax

  6 Pax

  Low season

  1 Apr – 30 Jun 13

  55,900

  52,900

  47,900

  44,900

  40,900

  Shoulder season

  1 Jan – 31 Mar,1 Nov – 22 Dec 13

  58,900

  54,900

  50,900

  47,900

  43,900

  Peak season

  1 Jul – 31 Oct 13

  62,900

  58,900

  54,900

  51,900

  48,900

  Christmasmas season

  23 Dec – 31 Dec 13

  62,900

  58,900

  54,900

  51,900

  48,900

  *** เดินทางตรงกับวันที่ 24,25,26,31 ธ.ค. 13 และ 1 ม.ค. 14 เพิ่ม 1500 บาท/ท่าน/คืน ***    

  หมายเหตุ

  • ในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเป็นฤดูอพยพของสัตว์หรือช่วง Peak season โรงแรมตามรายการอาจจะเต็มดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามที่จองโรงแรมได้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากยังไม่ได้ระบุวันเดินทางและยังไม่ได้สำรองตั๋ว หรือห้องพักราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราจะยนยัน (confirm ) ราคาที่แน่นนอนได้เมื่อตั๋วเครื่องบินและห้องพักได้ confirm แล้วเท่านั้น

   

  การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง 

  1. ตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอร์ตว่า มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือนหรือไม่
  2. เตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศ โดยเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส                                  
  3. ตรวจสอบและเตรียมยา หรือ ของใช้ส่วนตัว เช่นยาทากันยุง ครีมกันแดด
  4. กล้องถ่ายรูป (สำคัญมาก) กล้องวิดีโอ ZOOM 300 MM UP
  5. เงินสกุล USD หรือ GBP, 1 USD =  90 เคนย่าชิลลิ่งโดยประมาณ ( อัตราแลกเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2555 ) สามารถแลกเงินได้ตามเคาน์เตอร์โรงแรมเพื่อเป็นทิปพนักงานยกกระเป๋า หรือไกด์้ท้องถิ่น

   

  ค่าบริการนี้รวม 

  1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า
  2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการที่ระบุ
  3. ค่าประกันการเดินทางคุ้มครองแบบเดี่ยวของบริษัท มอนเดล ประกันสุขภาพ และ ฉุกเฉิน
  4. ค่ารถตู้คอยวิ่งให้บริการทุกแห่งตามรายการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเข้าอุทยาน พร้อมคนขับ
  5. ค่าที่พัก 5 คืน ตามรายการระบุ
  6. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม เช่น น้ำแร่ หรือน้ำอัดลม )

   

  ค่าบริการนี้ไม่รวม 

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับ กรุงเทพ-ไนโรบี-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเคนย่า  พร้อมภาษีสนามบิน ( บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีน้ำมันหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2556 )
  2. ค่าหนังสือเดินทาง

  3. ค่าฉีดยาไข้เหลือง, ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากรายการ

   

   

  4. ค่าทิปส์ สำหรับคนขับรถโดยประมาณ 3-5 เหรียญ ( USD ) ต่อคน ต่อวัน ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

  ประมาณ  1 เหรียญ (USD) ต่อคน และค่าบริการส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ ค่ายกกระเป๋าจากบริกรใน

  สถานที่ต่างๆ

  5. ค่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆ มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ  น้ำอัดลมในโรงแรม น้ำแร่ สำหรับอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำราคาประมาณ 220-300 เคนย่าชิลลิ่ง โดยประมาณเพราะราคาอาจแตกต่างกันของแต่ละโรงแรม

       6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   

   

  เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน  

  q  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่านพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง

  q  สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ

   

  การยกเลิก

  q  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

  q  แจ้งล่วงหน้า 30-45 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 21-29 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 15-20 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  q  ในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ฯ ทั้งสิน ไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้ (Non refund ) เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน

   

    *หมายเหตุ* 

   

  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น รถเสีย, รถเกิดขัดข้อง การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

   

    หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า 

  1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
  2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. หลักฐานการทำงาน ภาษาอังกฤษ

   

  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ

   

  สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง 

  1. ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกคลองเตย จ. นนทบุรี 11000 

  โทร. 02-590-3430 ราคาฉีดวัคซีน 620 บาท ต่อเข็ม

  1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 02-240-2057-8 ราคาฉีดวัคซีน 550 บาท

  ต่อเข็ม เวลาทำการ 14.30-16.00น.

  1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  โทรศัพท์ 02-252 0161-4  ราคาเข็มละ 900 บาท ต่อเข็ม ( รวมค่าบริการทางแพทย์)

   

              หมายเหตุ 

    การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน

    การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี

    หลักฐานการฉีด ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ( เอาหน้าที่มีชื่อ )

   

  ค่าบริการฉีดวัคซีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010