เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ทัวร์แอฟริกา >

  รายละเอียด

  Kenya 4: ท่องซาฟารี ล่องเรือ ครบสูตร 7 วัน 4 คืน

  วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ – ไนโรบี  

  21.00 น       เชิญท่าน Check in กับเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่เคาน์เตอร์ W ทางเข้าประตู 10    

                       เพื่อทำการ    ตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระต่างๆ โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์

                          (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

  วันที่สอง          กรุงเนโรบี ทะเลสาบไนวาชา                                                                    (B/L/D)

  00.40 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่..KQ861

  06.10 น      เดินทางสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ( Jomo Kenyatta International Airport ) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเคนย่า  หลังจากผ่านพิธีจากกองตรวจคนเข้าเมือง และพิธีทางศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทท้องถิ่นมารับถือป้ายรับพร้อมแนะนำคนขับรถและข้อมูลระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวในประเทศเคนย่า  

  08.00 น.       นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ Eka Hotel

                    หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองไนวาชา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

                    เมืองไนวาชา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเมืองหนึ่งของจังหวัดริฟท์ วัลเลย์ (Rift Valley Province) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 จังหวัดของสาธารณรัฐเคนยา โดยตัวเมืองนั้น ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่ง ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวของเมืองนั่นเอง 

  เที่ยง            นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ Naivasha Country Logde

  เจ้าหน้าที่นำท่านไป ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ดำน้ำได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำท่านสามารถเห็นหู ตา จมูก อยู่เหนือน้ำในระนาบเดียวกันได้อย่างชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไม้ลอยน้ำ ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญ้าในเวลากลางคืนเนื่องจากผิวของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวันจึงต้องอยู่ในน้ำ  นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมนกชนิดต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยาก

  (Optional Tour) เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy มีเนื้อที่ 80 กิโลเมตร ที่ท่านจะสามารถเดินชมสัตว์หรือจะถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดกับม้าลาย ยี่ราฟ ม้าลาย ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น วอเตอร์บั๊ก บุชบั๊ก ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากาเซล และยังมีฝูงควายป่า นอกจากนี้เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังดังจากฮอลีวูด หลายเรื่องที่เกี่ยวกับแอฟริกาและสัตว์ป่า

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Naivasha Country Logde หรือ เที่ยบเท่า

  ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ที่พัก 

   

  วันที่สาม        ทะเลสาบไนวาชา – ทะเลสาบบาริงโก                                                              (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก 

  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบาริงโก

  เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยงที่ Bogoria

  จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบบาริงโก อยู่ทางตอนเหนือของเคนย่า ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่มีความลึก 8 เมตร มีเกาะทั้งหมด 3 เกาะ Ol kokwa ,Teddy Bear ,Gibraltar mทะเลสาบแห่งนี้นับเป้นที่ดูนกที่เยอะที่สุดในประเทศเคนย่า และยังเป็นที่อยู่ของชาวนาจึม ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมือง ที่ดำรงชีพโดยการเลี้ยงสัตว์บนทุ่งหญ้า และ ชำนาญการจับปลามาก ทะเลสาบแห่งนี้มีสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ เช่น ฮิปโป , จระเข้ และ นกกว่า 470 ชนิด  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาด คือ Island Camp ที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับ ฮิปโป และ จระเข้ อย่างใกล้ชิด การที่ได้พักบนเกาะแห่งนี้ ถึงว่าเป็นการพักที่หรูหรามาก ท่านจะมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบบาริงโกในมุมที่สวยงามที่สุด   ถ้าโชคดี อาจได้เจอ The African Fish Eagle อีกด้วย ที่ Island Camp ยังมีกิจกรรมทางน้ำให้ท่านได้สนุกสนานอาทิเช่น สกี , วินเซฟ และ เรือแคนนู ในแหล่งน้ำที่ปลอดภัยรอบๆ เกาะ  

                          นำท่านเข้าที่พัก Baringo Country Club หรือเทียบเท่า

  19.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

   

  วันที่สี่             ทะเลสาบบาริงโก  - อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า                                                        (B/L/D)

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี  ท่านจะได้สัมผัสกับ Big 5  ภายในอุทยานแห่งชาติระดับโลก ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมาหรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ และมีสัตว์จำนวนมากที่ถูกเหยียบตายระหว่างข้ามแม่น้ำหรือไม่ก็ถูกจระเข้กินเป็นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ำ ส่วนซากที่เน่าก็เป็นอาหารของนกเหยี่ยวและพวกอีกา

  เที่ยง                นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ Keekolok

   จากนั้นนำท่านทำเกมส์ไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า BIG 5 เป้าหมายของนัดท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช่ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หายาก อาทิเช่นยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน                       

  นำท่านเข้าที่พัก Keekorok Lodge     หรือเทียบเท่า

  19.30 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

   

  วันที่ห้า           อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน                                                                       (B/L/D)

   5.00 น.     วันนี้ให้ท่านได้ตื่นกันตั้งแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อทำเกมไดร์ฟในตอนเช้า ท่านจะได้สัมผัสกับ สุดยอดการท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งแอฟริกาอย่างแท้จริง ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า ชมอาทิตย์รุ่งอรุณ พร้อมกับการดำรงชีพของสัตว์ป่า ตามหา Big 5 ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า ซึ่งมีขนาดใหญ่และ อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร หรือ ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศ และฝูงกวางพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายสวยงามอย่างเช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซล โทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้

  ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

  เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                    ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีในช่วงสายๆอีกครั้ง สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัวต์ป่าที่มีอยู่มากมาย ได้เวลาสมควรคนรถนำท่านกลับสู่ทีพัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

  เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถ คนรถนำท่านออกท่องซาฟารีอีกครั้งในช่วงบ่ายนี้ กว่าจะกลับเข้าที่พักอีกครั้งก็ช่วงพระอาทิตย์ตกแล้ว

  ค่ำ              ขอเชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก Keekorok Lodge หรือ เทียบเท่า

   

  วันที่หก          อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – กรุงเนโรบี                                                                   (B/L/D)

  (Optional Tour) กิจกรรมท่องเที่ยวซาฟารีในแบบที่คุณจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของเขต สงวนธรรมชาติมาไซมาร่าแบบ360องศา คือ การนั่งบอลลูนซาฟารีเพื่อชมวิถีสัตว์ป่าในเขตสงวน จากมุมสูง เหมือนพญาอินทรี ที่กางปีกร่อนอยู่บนทุ่งหญ้าสะวันนา เก็บภาพประทับใจ ในมุมมองที่มีน้อยคน ที่จะมีโอกาสได้สัมผัสความประทับใจเช่นนี้ (มีค่าบริการเพิ่ม 13500 บาท)  

  เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

                     นำท่านเดินทางโดยรถจากอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าสู่กรุงไนโรบี ให้ท่านได้แวะซื้อ

  ของที่ระลึกระหว่างทาง

  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Eka hotel 

                          หลังจากอาหารกลางวันแล้ว เจ้าหน้าที่นำท่านขึ้นรถตู้คันเดิม ขับรถชมเมือง และ วิถีความเป็นอยู่ของคน

  เคนย่าในเมืองหลวง พร้อมกับแวะซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อหาของฝาก ฝากคนทางบ้าน

  โดยเฉพาะของคุณภาพที่เป็นผลผลิตจากที่นี่คือ ถั่วแมคคาเดเมีย และกาแฟ ที่มีกลิ่นหอมรัญจวนใจ

  แม้แต่สตาร์บัคยังนำมาขึ้นชั้นวางขายตามสาขาทั่วโลก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ Karen

  Blixen ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 15 กม 

  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารคาร์นิวอร์นี้ เป็นร้านอาหารประเภทย่าง เช่น หมูย่าง ไก่ย่าง  

  นกกระจอกเทศย่าง จระเข้ย่าง เป็นต้น โดยเรานั่งอยู่กับโต๊ะ จะมีบริกรแวะเวียนกันมาเสิร์ฟเนื้อชนิดต่างๆ เราจะรับหรือปฏิเสธก็แล้วแต่ความชอบของเราครับ ร้านอาหารนี้ได้รับการโหวตว่า เป็นร้านที่ควรค่าแก่การลิ้มลองสักครั้ง เมื่อเราเดินทางไปท่องซาฟารี 

                      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน โจโม เคนยัตตา อาคารระหว่างประเทศ

  21.00 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ

                    (ในส่วนของสายการบิน จะมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างการเดินทาง)

  23.55 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า บินตรงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   

  วันที่เจ็ด         ไนโรบี - กรุงเทพมหานคร 

  13.35 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

   

  *** วันเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ ทุกท่านต้องแสดงตนต่อ Health Control ก่อนผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองนะครับ โดยแสดงสมุดเล่มเหลืองและแบบฟอร์มซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้ท่านแล้ว หากลืมหรือเดินผ่านไป กองตรวจคนเข้าเมืองจะให้เดินกลับมาใหม่ทำให้เสียเวลา***

   

  Perior

  Price (Bht/Pax)

  2 Pax

  3 Pax

  4 Pax

  5 Pax

  6 Pax

  Low season

  1 Apr – 30 Jun 13

  61,900

  56,900

  52,900

  49,900

  46,900

  Shoulder season

  1 Jan – 31 Mar,1 Nov – 22 Dec 13

  64,900

  61,900

  56,900

  53,900

  51,900

  Peak season

  1 Jul – 31 Oct 13

  68,900

  64,900

  61,500

  58,500

  55,500

  Christmasmas season

  23 Dec – 31 Dec 13

  68,900

  64,900

  61,500

  57,500

  55,500

  *** เดินทางตรงกับวันที่ 24,25,26,31 ธ.ค. 13 และ 1 ม.ค. 14 เพิ่ม 1500 บาท/ท่าน/คืน ***    

  หมายเหตุ

  • ในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเป็นฤดูอพยพของสัตว์หรือช่วง Peak season โรงแรมตามรายการอาจจะเต็มดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามที่จองโรงแรมได้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากยังไม่ได้ระบุวันเดินทางและยังไม่ได้สำรองตั๋ว หรือห้องพักราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราจะยนยัน (confirm ) ราคาที่แน่นนอนได้เมื่อตั๋วเครื่องบินและห้องพักได้ confirm แล้วเท่านั้น

   

  การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง 

  1. ตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอร์ตว่า มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือนหรือไม่
  2. เตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศ โดยเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส                                   
  3. ตรวจสอบและเตรียมยา หรือ ของใช้ส่วนตัว เช่นยาทากันยุง ครีมกันแดด
  4. กล้องถ่ายรูป (สำคัญมาก) กล้องวิดีโอ ZOOM 300 MM UP
  5. เงินสกุล USD หรือ GBP, 1 USD =  90 เคนย่าชิลลิ่งโดยประมาณ ( อัตราแลกเปลี่ยนในเดือนมกราคม 2555 ) สามารถแลกเงินได้ตามเคาน์เตอร์โรงแรมเพื่อเป็นทิปพนักงานยกกระเป๋า หรือไกด์้ท้องถิ่น

   

  ค่าบริการนี้รวม 

  1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า
  2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการที่ระบุ
  3. ค่าประกันการเดินทางคุ้มครองแบบเดี่ยวของบริษัท มอนเดล ประกันสุขภาพ และ ฉุกเฉิน
  4. ค่ารถตู้คอยวิ่งให้บริการทุกแห่งตามรายการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเข้าอุทยาน พร้อมคนขับ
  5. ค่าที่พัก 4 คืน ตามรายการระบุ
  6. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม เช่น น้ำแร่ หรือน้ำอัดลม )

   

  ค่าบริการนี้ไม่รวม 

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไปกลับ กรุงเทพ-ไนโรบี-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเคนย่า  พร้อมภาษีสนามบิน ( บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีน้ำมันหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2556 )
  2. ค่าหนังสือเดินทาง

  3. ค่าฉีดยาไข้เหลือง, ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากรายการ

  4. ค่าทิปส์ สำหรับคนขับรถโดยประมาณ 3-5 เหรียญ ( USD ) ต่อคน ต่อวัน ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า

  ประมาณ  1 เหรียญ (USD) ต่อคน และค่าบริการส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ ค่ายกกระเป๋าจากบริกรในสถานที่ต่างๆ

  5. ค่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆ มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ  น้ำอัดลมในโรงแรม น้ำแร่ สำหรับอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำราคาประมาณ 220-300 เคนย่าชิลลิ่ง โดยประมาณเพราะราคาอาจแตกต่างกันของแต่ละโรงแรม

       6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   

  เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

  q  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่านพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง

  q  สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ

   

  การยกเลิก

  q  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

  q  แจ้งล่วงหน้า 30-45 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 21-29 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 15-20 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

  q  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

  q  ในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ฯ ทั้งสิน ไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้ (Non refund ) เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน

   

    *หมายเหตุ*

   

  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม การเมือง และสภาวะทางภูมิอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น รถเสีย, รถเกิดขัดข้อง การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ของโปรแกรมทัวร์, และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

   

    หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า

  1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
  2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. หลักฐานการทำงาน ภาษาอังกฤษ

   

  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ

   

  สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

  1. ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกคลองเตย จ. นนทบุรี 11000 

  โทร. 02-590-3430 ราคาฉีดวัคซีน 620 บาท ต่อเข็ม

  1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 02-240-2057-8 ราคาฉีดวัคซีน 550 บาท

  ต่อเข็ม เวลาทำการ 14.30-16.00น.

  1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  โทรศัพท์ 02-252 0161-4  ราคาเข็มละ 900 บาท ต่อเข็ม ( รวมค่าบริการทางแพทย์)

   

              หมายเหตุ

    การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน

    การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี

    หลักฐานการฉีด ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ( เอาหน้าที่มีชื่อ )

   

  ค่าบริการฉีดวัคซีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010