เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > ประกันการเดินทาง >

  รายละเอียด

  Fax : 02-392-9220

  Business VISA Visa Plus Traeller

   

   

  Fast Lane Plan

        Trippar

           (สีส้ม)

         Leisure

         (สีเขียว)

   

  Business

    (สีฟ้า) 

     Visa

   (สีแดง) 

  Visa plus

   (สีแดง) 

   Traveller

      (สีม่วง)

   

  Individual

   Family

  Individual 

  Family 

  Individual 

  Individual 

  Individual 

  Individual 

  1 - 4 Days     

  290

  580

  799

  1,598

  899

  280

  285

   

   

  Each trips not

  lasting more than 90 days in any 1 Year

  เบี้ยประกัน

  รายปี ระยะเวลา

  ความคุ้มครอง 1 ปี

  โดยการเดินทางแต่

  ละครั้งต่อเนื่องกัน

  ไม่เกิน 90 วัน

  Leisure

   

  5 - 7 Days     

  350

  700

  899

  1,798

  999

  340

  390

  8 - 10 Days   

  399

  798

  1,199

  2,398

  1,399

  395

  475

  11 - 14 Days 

  650

  1,300

  1,325

  2,650

  1,599

  620

  650

  15 - 22 Days 

  1,250

  2,500

  2,099

  4,198

  2,399

  1,195

  1,350

  23 - 31 Days 

  1,375

  2,750

  2,390

  4,780

  2,850

  1,275

  1,545

  32 - 45 Days 

   

   

  3,550

  7,100

  3,599

  1,850

  2,050

  46 - 62 Days 

   

   

  3,805

  7,610

  4,199

  1,955

  2,195

  63 - 75 Days 

   

   

  4,490

  8,980

  4,775

  2,350

  2,500

  76 - 90 Days 

   

   

  5,175

  10,350

  5,350

  2,495

  2,695

  91 - 120 Days 

   

   

   

   

   

  3,795

  4,295

  121 - 150 Days

   

   

   

   

   

  5,795

  6,495

  151 - 180 Days

   

   

   

   

   

  7,795

  8,695

  Annual Premium–ไม่เกิน 90วัน

   

   

   

   

   

   

         5,995

   

  Subscriber Details: (ข้อมูลผู้ทำประกันการเดินทาง)

  Full Name (ชื่อผู้ทำประกัน)_________________________________________________________

  Date of Birth (วันเดือนปีเกิด)_______________________________________________________

  Contact Address (ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้)_____________________________________________

   

  Telephone No. (เบอร์โทรศัพท์)_____________________________________________________

  Beneficiary Name (ชื่อผู้รับผลประโยชน์)_______________________________________________

  In case of emergency contact: (กรณีติดต่อฉุกเฉิน)

  Name (ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้)______________________________________________________

  Telephone No. (เบอร์โทรศัพท์)_____________________________________________________

   

  Flight Details: (รายละเอียดการเดินทาง)

  Destination (สถานที่เดินทางไป)_____________________________________________________

  Period of Travel (วันที่เดินทางไปและกลับ)_____________________________________________

   

   

   

  Filled by / กรอกข้อมูลโดย ______________________________ Date / วันที่

  Travel Agency / Company Name / ชื่อบริษัทติดต่อ

  Telephone / เบอร์โทรศัพท์ _____________________ Facsimile / เบอร์แฟกซ์_________________

  Subscriber’s Signature / ลายมือชื่อผู้ทำประกัน__________________________________________

   

  Note: A subscriber must be residing in Thailand or a non-resident of Thailand who must hold a work permit or long term visa. Policy Cancellation and / or Amendment requests on or after the departure date are not accepted.

   

   

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010