เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 • สมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :

  รหัสผ่าน :  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
  ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์ในการจองโรงแรมราคาถูกจากทางเวบไซต์ของเรา
  Webboard
   
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

  กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

  ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

  เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

  เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

  เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > รับทำวีซ่า > ประเทศญี่ปุ่น >

  รายละเอียด

  เอกสารในการยื่นขอ  VISA JAPAN

  เดินทางไปและกลับ ไม่พร้อมกรุ๊ปทางบริษัทไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้สถานทูตจะเช็คข้อมูลกับท่านโดยตรง

  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (แนบพร้อมเอกสารยื่นกรุ๊ป) สำหรับวีซ่ากรุ๊ปต้องนำพาสปอร์ตกลับมารายงานกับสถานทูต

  (กรุณาถอดปกเล่มพาสปอร์ต ก่อนที่จะทำการส่งเอกสาร) ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น

  ชื่อ............................................................................................. นามสกุล..................................................................................................

  ที่อยู่..............................................................................................................เบอร์โทรศัพท์บ้าน..................................................................

   ชื่อที่ทำงาน ..................................................................................................

  ที่อยู่ที่ทำงาน .........................................................................

  เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ..................................................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................................

  *** ต้องใส่เบอร์โทร ห้ามเว้นว่าง ***

  ชื่อผู้ร่วมเดินทาง

  ชื่อ.............................................................................................

  ความสัมพันธ์...........................................................................................

  ชื่อ.............................................................................................

  ความสัมพันธ์...........................................................................................

   

  เอกสารในการยื่น visa  

  • Passport  มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • รูปถ่าย 2  x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้าอ่อน หน้าตรงไม่เห็นฟัน

  กรุณาอย่าแม็กรูปติดมากับพาสปอร์ตหรือเอกสาร หากรูปมีรอยแม็กหรือน้ำหมึก ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาในการออกหน้าวีซ่า

  • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ  ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน/  สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า   ใช้สำเนาได้ /ถ้าเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีเอกสารออกโดยทางราชการหรือทำงานอิสระ ให้ทำจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
  • Bookbank  ออมทรัพย์ ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีรายการบัญชี อัพเดตไม่ต่ำกว่า 1 เดือน หรือ เงินฝากประจำ ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการบัญชี (บัญชีกระแสรายวัน สถานฑูตไม่รับเอกสารประกอบการพิจารณา)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล  / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

  เอกสารสำหรับนักเรียนและนักศึกษา 

  • Passport  มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • รูปถ่าย 2  x 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว หรือ ฟ้าอ่อน หน้าตรงไม่เห็นฟัน
  • หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
  • หนังสือรับรองการทำงานของพ่อ หรือแม่ ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ  ระบุวันที่เริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน/  สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า   ใช้สำเนาได้ /ถ้าเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีเอกสารออกโดยทางราชการหรือทำงานอิสระ ให้ทำจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
  • Bookbank  ออมทรัพย์ ถ่ายเอกสารทุกหน้าที่มีรายการบัญชี อัพเดตไม่ต่ำกว่า 1 เดือน หรือ เงินฝากประจำ ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการบัญชี ของ พ่อ หรือ แม่   หรือ ของตัวเอง  (บัญชีกระแสรายวัน สถานฑูตไม่รับเอกสารประกอบการพิจารณา)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ และ แม่
  • สำเนาใบสูติบัตร
  • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล  / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  REMARK     -    หากมี Passport เล่มเก่าให้นำมาด้วย

  -      Passport ข้าราชการหมวด F เล่มน้ำเงินไม่ต้องยื่น visa

  -      กรณีไปหรือกลับไม่พร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นเดี่ยวที่สถานทูตญี่ปุ่น พร้อมเอกสารตัวจริง

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010