เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 • สมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :

  รหัสผ่าน :  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
  ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์ในการจองโรงแรมราคาถูกจากทางเวบไซต์ของเรา
  Webboard
   
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

  กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

  ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

  เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

  เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

  เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > รับทำวีซ่า > ประเทศนิวซีแลนด์ >

  รายละเอียด

  เอกสารการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ 

       

  1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าประทับตราเหลืออย่างน้อย 3 หน้า

  2.  รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป รูปสี

  3.        หลักฐานทางการเงิน ใช้สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนตัว อัพเดท ย้อนหลัง 6 เดือน       

  4.         สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน

  5.         สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้ว)

  6.         หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ( ภาษาอังกฤษ)

              กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์

  7.         สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)

  8.         สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

  9.         กรณียังศึกษาอยุ่ ต้องใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย(ส่วนสำเนาประจำตัวนักเรียน, นักศึกษา กรณีปิดเทอมเท่านั้น)

  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา หรือท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยต้องทำหนังสือเซ็นต์ยินยอมให้บุตรเดินทางได้ โดยใช้แบบฟอร์มที่พิมพ์ด้วยตัวเองได้

  10. ข้าราชการใช้หนังสือรับรองการทำงาน สำเนาบัตรข้าราชการ จากต้นสังกัด กรณีที่เกษียณแล้วให้ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญด้วย ( ถ้ามี )                                                                                      

  11 ทางสถานทูตต้องการให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งทีทำงานที่บ้าน

  และเบอร์มือถือด้วย

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010