เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 • สมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :

  รหัสผ่าน :  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
  ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์ในการจองโรงแรมราคาถูกจากทางเวบไซต์ของเรา
  Webboard
   
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

  กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

  ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

  เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

  เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

  เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > รับทำวีซ่า > ประเทศฟินแลนด์ >

  รายละเอียด

  เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. หนังสือเดินทาง(passport)ซึ่งมีอายุใช้งานอย่างน้อย 90 วันหลัง
  จากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ พร้อมสำเนา
  2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  3. รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว หรือสีอ่อน
  ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  4.หลักฐานการทำงาน

  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

  5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
  6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หรือ ให้ทางเราจัดหาให้)
  8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร ( 1,500,000 บาท )
  9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
  10. สูติบัตร (สำหรับเด็ก) แปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ และ สถานทูตฟินแลนด์
  11. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศฟินแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

  ** หมายเหต
  : วีซ่าท่องเที่ยวผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า
  : วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้
  : ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 5-10 วันทำการสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว และ 2 วันทำการสำหรับวีซ่าธุรกิจ
  : ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010