เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 • สมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :

  รหัสผ่าน :  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
  ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์ในการจองโรงแรมราคาถูกจากทางเวบไซต์ของเรา
  Webboard
   
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

  กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

  ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

  เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

  เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

  เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > รับทำวีซ่า > ประเทศออสเตรีย >

  รายละเอียด

  เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่าออสเตรีย

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 90 วัน หลังจากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และหนังสือเดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)
  3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

  - สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
  - สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
  - สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

  5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

  6.ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่าได้ให้การคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน , ให้เราจัดให้คุณ

  8. ใบจองที่พัก/โรงแรม

  9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และสูติบัตรของผู้ยื่นวีซ่า

  10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศออสเตรีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  11. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

  สำหรับผู้ที่จะไปพักกับเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ต้องมีเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

  - จดหมายเชิญจากเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ
  - ต้นฉบับคำให้การรับรอง การออกค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการรับรองจากศาลหรือ ทนายความ
  - หลักฐานแสดง การมีรายได้ ของผู้เชิญ (เช่น หลักฐาน การรับเงินเดือนสามเดือนที่ผ่านมา)
  - หลักฐานด้านการเงินของผู้เชิญ ( สลิปธนาคาร ฯลฯ)
  - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เชิญ ที่มีถิ่นที่พำนักหลัก อยู่ในประเทศออสเตรีย ที่ออกให้ โดยสำนักทะเบียนกลาง
  - สัญญาเช่าบ้านหรือ หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน (สำเนาโฉนดที่ดิน)

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 2,400 บาท

  ** ผู้เดินทางต้องติดต่อนัดคิวเพื่อยื่นวีซ่า และยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูตออสเตรีย
  ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติว๊ซ่า 7 วัน ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010