เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 • สมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :

  รหัสผ่าน :  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
  ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์ในการจองโรงแรมราคาถูกจากทางเวบไซต์ของเรา
  Webboard
   
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

  กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

  ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

  เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

  เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

  เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > รับทำวีซ่า > ประเทศอิตาลี >

  รายละเอียด

  เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

  เอกสารทุกอย่างผู้สมัครต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ

  1.

  ใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ

  2.

  หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อยที่สุด 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

  3.

  หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีที่เป็นพนักงาน) หรือ ใบทะเบียนการค้า (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ) ที่ระบุ : อาชีพ, เงินเดือน และ ระยะเวลาในการทำงาน

  4.

  สำเนาของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 4 เดือน (ปรับสมุดบัญชีหรือปรับสมุดธนาคารล้าสุด ไม่เกิน 1 อาทิตย์ นับจากวันยื่นเอกสาร)

  5.

  เอกสารด้านการเงินที่แสดงว่าบุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในประเทศ อิตาลีได้ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอิตาลีจะต้องเตรียมไปแสดงในขณะที่เดิน ทางเข้าประเทศอิตาลีด้วย โปรดทราบว่าการแสดงเอกสารด้านการเงินเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับ การอนุมัติวีซ่าถ้าหากผู้ยื่นไม่ยื่นเอกสารอี่นๆที่กล่าวมาข้างต้นประกอบ ด้วย

  6.

  ใบจองตั๋วเครื่องบิน และเมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าจึงทำการออกตั๋วเครื่องบิน

  7.

  หลักฐานการจองโรงแรมทุกวันที่อาศัยอยู่ในอิตาลีและประเทศอื่นๆ หรือในกรณีที่พำนักอาศัยกับบ้านทั่วไปจะต้องนำจดหมายเชิญที่มีลายเซ็นต์ของ เจ้าของ บ้านมาแสดงด้วย

  8.

  เอกสารประกันการเดินทางที่สามารถใช้ได้กับกลุ่มประเทศในเขตเชงเก้น ทั้งหมด และระยะเวลาคุ้มครองครอบคลุม ตลอดการเดินทางด้วยวงเงินอย่างน้อยที่สุด 30,000 ยูโรพร้อมใบเสร็จการจ่ายเงินพร้อมใบเสร็จการจ่ายเงิน

  9.

  ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศ Schengen วีซ่า / อังกฤษ / ออสเตรเลีย / อเมริกาวีซ่าหมายเหตุ :

  10.

  ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านในกรณีที่ยังเป็นนักศึกษาหรือให้ผู้ปกครองและญาติพี่น้องออกค่าใช้จ่ายให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

   

   

  ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็น บุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมด

   

  สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปีที่เดินทางคนเดียวหรือ เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อมทั้งสูติบัตร และใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)

   

  สำหรับผู้ยื่นที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย จะต้องนำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประทศอีกครง (Re-entry visa) มาแสดงด้วย

   

  เอกสารทุกอย่างต้องแสดงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน


  สถานทูตอิตาลีมีสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้เมื่อต้องการ

   

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010