เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 • สมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :

  รหัสผ่าน :  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
  ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์ในการจองโรงแรมราคาถูกจากทางเวบไซต์ของเรา
  Webboard
   
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

  กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

  ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

  เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

  เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

  เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > รับทำวีซ่า > ประเทศอินเดีย >

  รายละเอียด

  1. แบบฟอร์มออนไลน์คำร้องขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด
  4. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป
  5. ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย 
   (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
  6. จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และ หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือ
   หน่วยงานในประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  7. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  8. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
  9. ใบจองโรงแรม
  10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  11. แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรมในการท่องเที่ยว

  หมายเหตุ
  : ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง 
  (ต้องมีหนังสืิอมอบอำนาจภาษาอังกฤษ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ) 

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010