เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 • สมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :

  รหัสผ่าน :  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
  ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์ในการจองโรงแรมราคาถูกจากทางเวบไซต์ของเรา
  Webboard
   
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

  กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

  ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

  เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

  เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

  เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > รับทำวีซ่า > ประเทศเนเทอร์แลนด์ >

  รายละเอียด

  รายการเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า 

  ในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
  ท่านจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ เอกสารที่ใช้ยื่นสามารถเป็นเอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาดัตช์ หากเป็นภาษาอื่นๆ ควรแนบคำแปลที่มีการรับรอง

  เอกสารการที่ใช้ยื่นประกอบคำร้องการขอวีซ่าเช็งเก้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว

   

  หนังสือเดินทาง (มีอายุอีกอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ)

   

  รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 5 x 3 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป โดยมีพื้นหลังเป็นสีขาว

   

  คำร้องขอวีซ่าเช็งเก้น ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น

   

  กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท

   

  รายละเอียดหรือตารางการเดินทาง

   

  เอกสารหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านสามารถ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย 34 ยูโร ต่อวัน ตลอดระยะเวลา การเดินทางของท่าน เช่น เอกสารการเดินบัญชี สมุดบัญชี หรือเอกสารอื่นๆ

   

  สำเนาเอกสารการสำรองที่พักและการสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน (สถานทูตฯขอแนะนำมิให้ท่านชำระเงิน ก่อนที่คำร้อง ขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)

   

  สำเนาเอกสารต่างๆข้างต้นอย่างละ 1 ชุด (สำหรับหนังสือเดินทาง กรุณาถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่มีวีซ่าต่างๆ)
  *ในบางกรณี อาจมีการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม


  เอกสารดังต่อไปนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

   

  ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้เซ็นชื่อในคำร้องขอวีซ่า

   

  สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง

   

  หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครอง


  หากบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการ
  ปกครอง จะต้องแสดงเอกสารประกอบ โดยเอกสารจะต้องเป็นต้นฉบับซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมกับ
  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

  หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องถือใบนัดหมายเพื่อขอวีซ่าไปในวันและเวลาที่เข้าไปยื่นเอกสารที่สถามทูตทุกครั้ง

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010