กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือเดินทาง(passport)ซึ่งมีอายุใช้งานอย่างน้อย 90 วันหลัง
จากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ พร้อมสำเนา
2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
3. รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว หรือสีอ่อน
ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.หลักฐานการทำงาน

- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หรือ ให้ทางเราจัดหาให้)
8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร ( 1,500,000 บาท )
9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
10. สูติบัตร (สำหรับเด็ก) แปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ และ สถานทูตฟินแลนด์
11. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศฟินแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

** หมายเหต
: วีซ่าท่องเที่ยวผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง แต่ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า
: วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้
: ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 5-10 วันทำการสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว และ 2 วันทำการสำหรับวีซ่าธุรกิจ
: ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010