กระดานข่าว

โปรโมชั่น

10 วันเท่านั้น TG เค้าจัดให้

กับปรากฏการณ์ตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศที่ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี  

เริ่มต้นเพียง 940 บาท (ไป-กลับ)

เริ่มต้นจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 56

เริ่มเดินทาง 1-30 ก.ย. 56

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  หน้าแรก > รับทำวีซ่า >

รายละเอียด

เอกสารการขอวีซ่าประเทศQatar 

          

1.   หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าประทับตราเหลืออย่างน้อย 3 หน้า

2.    รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป รูปสี

3.    หลักฐานทางการเงิน ใช้สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนตัว อัพเดท ย้อนหลัง 6 เดือน       

4.    หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ( ภาษาอังกฤษ)

        กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010