ประกาศ !!! คนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจ้า สนใจไปเที่ยวเอง มีบริการรับจองห้องพักที่ญี่ปุ่น ราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ 02-392-9220

กระดานข่าว

โปรโมชั่น

Hi...Sapporo 5D3N

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

โอตารุ - ซัปโปโร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

โปรแกรมทัวร์

 

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

รายละเอียด

โปรแกรม เทรคกิ้ง นัมเจ บาซาร์  Namche Bazar (Everest Region Trek)

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการผจญภัยสู่ดินแดนแห่งขุนเขาเอเวอร์เรสต์  การผจญภัยเริ่มขึ้นเมื่อเครื่องบินที่นั่งจากกาฐมัณฑุกำลังจะลงจอดที่สนาม บินลุคลา เพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจให้กับชีวิตกับการบินผ่านแนวช่องเขา เตรียมจอด และเมื่อได้เริ่มเทรคกิ้ง มันคือจุดเริ่มต้นแห่งความภาคภูมิใจที่จะได้เข้าไปอยู่ใน ดินแดนที่สวยที่สุดในเนปาล ได้เหยียบถิ่นบ้านเกิดของชาวบ้านเผ่าเชอร์ปา ได้สัมผัสวัดพุทธในหมู่บ้าน สนุกกับการชมวิถีชีวิตและเดิน เที่ยว ตลาดนัมเจ (Namche Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงในหมู่ชาวเชอร์ปา

 

วันที่ 1           กรุงเทพฯ  กาฐมัณฑุ                                                           ( -/-/- ) 

เช้า              ลูกค้าเดินทางเอง    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

                   สายการบินไทย  TG 319 (กรุงเทพ 10.30 - กาฐมัณฑุ 12.45 ) ชั้น 4 ประตู   2 เคาน์เตอร์ D

เนปาลแอร์ไลน์   RA 402 (กรุงเทพ 17.10 - กาฐมัณฑุ 19.20 ) ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W 

                   ( ควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย  2 ชั่วโมง )

บ่าย              ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล (เวลาของเนปาล ช้ากว่าเมืองไทย

1.15 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ถือป้ายชื่อลูกค้ารอต้อนรับบริเวณประตูทางออก)   

เย็น              จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก Manang Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2                    เมืองกาฐมาณฑุ – พระมหาเจดีย์พุทธนาถ – วัดปศุปฏินาถ- สถูปสวะยัมภูนาถ - ย่านทาเมล  ( -/-/B )

เช้า               รับประทานอาหารเช้า  

หลังอาหารเช้านำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธนาถ (BOUDHANATH) สถูปเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล ชมลักษณะพิศษของสถูปเนปาลที่ประดับภาพเขียนดวงตาแห่งความรอบรู้ทั้ง สี่ด้านที่บัลลังก์เหนือองค์ระฆัง (รูปกะทะคว่ำ) บริเวณรอบพระสถูปพุทธนาถเป็นที่อยู่ของชาวทิเบตอพยพจำนวนมากถึง 12,000 คน

จากนั้นเดินทางสู่ วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ตัววัดสร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเทียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ำสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคานั้นเอง 

เที่ยง             แวะรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)

อิ่มกันแล้ว เดินทางสู่ สถูปสวยัมภูนาถ(SWAYAMBHUNATH) หรือ วัดลิง ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีพ.ศ. 963 องค์เจดีย์มีอายุกว่า 2,000 ปี องค์สถูปเป็นทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลตา เหนือองค์สถูปขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” สถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเนปาล และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 ชม วัดธิเบต และ วัดภูฎาน ที่เป็นวัดอยู่ในเจดีย์สวยัมภูวนาถ และนำเข้าสู่ จตุรัสเดอร์บาร์ (DURBAR SQUARE) ลานกว้างบริเวณพระราชวังโบราณ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (คล้ายกับถนนข้าวสารในเมืองไทย) สินค้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด ฯลฯ

18.30 น.         แนะนำอาหารเย็นแบบอาหารพื้นเมือง  (ค่าอาหารไม่รวมในรายการ)

                   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3           ลุคลา Lukla – พาคดิง Phakding                                             ( D/L/B ) 

เช้า               หลังอาหารเช้า เดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน เพื่อเดินทางสู่เมืองลุคลา (Lukla ) 2,800 ม.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม ถึงสนามบินเมืองลุคลา จากนั้นเดินทางสู่แคมป์ ดื่มชา กาแฟและฟังสรุปการเตรียมตัวเดินทางจากไกด์ จากนั้นเริ่มออกเทรค พร้อมลูกหาบและไกด์ สู่ พาคดิง (Phakding - 2,640 ม. (   จาก

ลุคลา เดินทางลดระดับสู่ หุบเขาเชาริคาร์กา (Chaurikharka Valley) เทรคในแนวราบสู่ ชอมโล (Chomlo) และหยุดพักทานอาหารกลางวันที่ ทาโรโกชิ (Tharokishi) จากนั้นเดินขึ้นและลงสักระยะ ระหว่างทางด้านขวามือชื่นชมความงามของ คูชุมคัง (Kushumkhang) และแนวเขา คงเด(Kongde) ด้านซ้ายตื่นตากับแม่น้ำและหุบเขา ดัดโคชิ (Dudhkoshi)

ค่ำ                ค้างคืน ที่ พาคดิง (Phakding)

 

วันที่ 4           นัมเจ Namche Bazaar  3,440 ม.- ตลาดนัมเจ                            ( D/L/B )

เช้า               หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองนัมเจ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างจุดบรรจบของภูเขาใหญ่ 2 ลูกในคุมบุ ได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘เมกกะของนักเดินเขาแห่งเนปาล’ ที่เต็มไปด้วยเกสต์เฮาส์และร้านขายของที่ระลึก

(***จุดนี้เป็นจุดพักเพื่อปรับสภาพร่างกาย  หากมีอาการป่วยจากระดับความสูง และจุดพักสำหรับนักปีนเขาที่จะมุ่งสู่ เอเวอเรสต์ เบส แคมป์ต่อไป)

 

วันที่ 5                      Everest View Hotel – หมู่บ้านคุมจุง Khumjung Village               ( D/L/B)

เช้า               รับประทานอาหาเช้า

เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านคุมจุง (Khumjung Village) และคุมจุง กอมปา Khumjung Gompa) ซึ่งมีหัวกะโหลกของเยติจัดแสดงอยู่ และเดินขึ้นสู่ที่โรงแรมเอเวอเรสต์วิว (Everest Hotel) สูง 3,850 เมตร เพื่อชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางยอดเขาอมา ดาบลัม นุปสต์เซ โลสต์เซ Lhotse)

 

วันที่ 6                      คุมจุง Khumjung - พาคดิง Phakding                                      ( D/L/B )

เช้า               ออกเดินทางกลับ จากนัมเช บาซาร์ ผ่านเส้นทางจะลาดชันลงสู่หมู่บ้านจอร์ซาเล

 กลับมายังหมู่บ้านพัคดิง

 

วันที่ 7                      พาคดิง Phakding - ลุคล่า Lukla -2.800 ม.                               ( D/L/B )

ใช้เวลาเดินประมาณ 6-7 ชั่วโมงเพื่อกลับสู่ลุคลา โดยผ่านทางช่องเขา ดัดโกชิ (Dudh Koshi) เข้าสู่เมืองลุคลา

 

วันที่ 8                     ลุคลา Lukla – กาฐมัณฑุ                                                        ( D/-/B )

บินจาก ลุคลา Luka ใช้เวลา 30 นาที ในการเดินทางกลับสู่สนามบินตรีภูวัน กาฐมัณฑุ จากนั้นพักผ่านตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งย่านทาเมล

รับประทานอาหารค่ำ ( แนะนำอาหารพื้นเมืองพร้อมชมการแสดงจากชาวเนปาลี)

 

วันที่9           กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ                                                           ( -/-/B )

เช้า               หลังรับประทานอาหารเช้า

ออกเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน กาฐมัณฑุ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

                   สายการบินไทย  TG 320  (กาฐมัณฑุ 13.50 - กรุงเทพ 18.25  )

เนปาลแอร์ไลน์   RA 401  (กาฐมัณฑุ 11.45 - กรุงเทพ 16.05  )

เย็น               กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

ราคา 30,900 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการรวม:

- บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน โรงแรม

- โรงแรมในกาฐมัณฑุ  พร้อมอาหารเช้า ( ไม่รวมมื้อเที่ยง-เย็น ที่กาฐมัณฑุ )

- ที่พักทุกคืนระหว่างการเทรคกิ้ง ซึ่งจะเป็นทีพักแบบลอด์จ  

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ จากกาฐมัณฑุ - ลุคลา - กาฐมัณฑุ

- ค่าทำใบอนุญาตเทรคกิ้ง (TIMS Permit )

- ค่าอาหารทุกมื้อ และน้ำดื่ม เฉพาะระหว่างการเดินเทรคกิ้ง ( ต้องนำกระติกน้ำไปเอง )             

- ไกด์เนปาล 1 คน และลูกหาบจัดให้เหมาะสมตามจำนวนผู้เดินทาง เช่น 5 คน ต่อลูกหาบ 2 คน

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ประเทศเนปาล

- อุปกรณ์สำหรับลูกหาบและไกด์ที่จำเป็นสำหรับการเทรคกิ้ง

- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง 2 ท่าน มูลค่า 2,000,000 บาท แถมการช่วยเหลือด้วยเฮลิคอปเตอร์

   (emergency rescue) 

 

ค่าบริการไม่รวม:

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระหว่างประเทศ (กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง

- เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำแร่ขวด

- เครื่องดื่มอัลกอฮอลล์

- ทิปไกด์ตามความพอใจในบริการ

- อาหารกลางวันและเย็นในกาฐมัณฑุ

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

 

คำแนะนำ : 

- ควรเตรียมกระเป๋าน้ำร้อนสำหรับเวลานอนและผ้าคลุมด้านในถุงนอนเพิ่มความอบอุ่น

- ถุงนอน ( เช่า หรือนำไปเอง ถ้ามี)

 

การยกเลิกทริป
บจก.ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล  ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ กรณีผู้สมัครทริป ยกเลิกการเดินทางด้วยตัวเอง

 

การทำวีซ่า จัดส่ง(หรือนัดรับ) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง     

                 มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และ รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 4 รูปหน้าตรงไม่สวมแว่น

 

***โปรแกรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของผู้ร่วมทางเป็น สำคัญ***

 

 

 

ขอบคุณที่อุดหนุน

 

บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
All site contents copyright ©2007-2010