เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > Sightseeing >

  รายละเอียด

  โปรแกรมการเดินทาง 4 วัน 3คืน พักอ่าวไม้งาม 2 คืน

  เดือนมีนาคม: 6-10 มี.ค. 55 / 22-26 มี.ค. 55
  เดือนเมษายน
  5-9 เม.ย. 55 / 9-12 เม.ย.55 / 12-16 เม.ย. 55 

  วันแรก         กรุงเทพฯ  - คุระบุรี                              

  19.00 น.    จุดนัดพบที่ หน้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ อ.คุระบุรี บริการอาหารว่าง มื้อที่ 1

  วันที่สอง       ท่าเรือ - อุทยานฯ   - เกาะสต๊อค – อ่าวจาก - อ่าวแม่ยาย     

  07.00 น.    ถึง อ.คุระบุรี ล้างหน้าล้างตาพร้อมรับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 2

  08.30 น.    เดินทางโดยเรือ Express boat สู่หมู่เกาะสุรินทร์ โดยใช้เวลา 2-3 ชม.ระหว่างทางเราจะผ่านกองหินริเชริว  เป็นแหล่งดำน้ำลึกที่สวยมาก ถ้าโชคดีเราอาจจะได้เห็น ปลาฉลามวาฬลอยขึ้นมาให้ได้ชมกัน

  12.00 น.    อาหารเที่ยง มื้อที่ 3 ณ ห้องอาหารอุทยานฯ เช็คอุปกรณ์ดำน้ำและสาธิตการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ จากนั้นขึ้นเรือชาวเล  สู่เกาะสต๊อค ไดร์ที่ 1 ดำน้ำดูปะการังด้านเหนือของเกาะ ซึ่งมีปะการังเขากวางอ่อน และปะการังแข็ง ปะการังอ่อนสีน้ำตาล โชคดีอาจได้พบเต่าทะเล ปลาฉลามหูดำ ปลาสิงโตจากนั้น นำคณะไปสู่ อ่าวจาก ไดร์ที่ 2 เป็นแนวปะการังที่ กว้างมาก ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ ปะการังกิง และปลาสวยงาม อาทิ ปลาหูช้าง ปลาสร้อย นกเขา ดาวขนนก กุ้งมังกร จากนั้นนำคณะไปที่อ่าวแม่ยายไดร์ที่ 3 เป็นปะการังแนวราบและแนวเหวที่สวยมากอีกอ่าวหนึ่ง สัมผัสกับ ปะการังไฟ ปะการังเกร็ดน้ำแข็งที่ผสมกันเป็นแนว สมควรแก่เวลาแล้ว เดินทางกลับที่พัก ถึงที่พักปฏิบัติภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

  18.00 น.    อาหารค่ำ มื้อที่ 4 ที่ห้องอาหารอุทยานฯ

  วันสาม     กองหิน  - อ่าวผักกาด – เกาะตอลินดา – อ่าวเต่า – หมู่บ้านมอแกน - อ่าวสุเทพ                             

  07.00 น.   อาหารเช้า มื้อที่ 5 ณ ห้องอาหารอุทยานฯ เช็คอุปกรณ์ ลงเรือดำน้ำ ไดร์ที่ 4 กองหินแพ ชมปะการังเกิดใหม่ที่เป็นแนว ผสมด้วยปะการังอ่อน และฝูงปลาการ์ตูน ปลาหมึก จากนั้นนำคณะไปสู่อ่าวผักกาด ไดร์ที่ 5 เป็นแนวปะการังดอกผักกาด ปะการังโต๊ะ และกลุ่มปะการังเขากวาง ดอกไม้ทะเลละกลุ่มปะการังการ์ตูน ปลาสินสมุทร ปลาผีเสื้อ ได้เวลาพาคณะผ่านเกาะตอลินลา สู่อ่าวเต่า ไดร์ที่ 6 เป็นพื้นที่แนวปะการังลาดชันลงไป จะได้สัมผัสกับปะการังที่หลากหลายชนิดและสัตว์ทะเลอีกมากมาย อาทิ เต่ากระ และอาจได้เห็นกระเบนราหูบินโฉบขึ้นผิวน้ำให้เห็น

  12.00 น.  ถึงอุทยานฯ ทานอาหารกลางวัน อิสระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

  13.00 น.  เตรียมเช็คอุปกรณ์และออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเล หรือชาวเผ่ามอแกน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และสัมผัสความเป็นอยู่ของ ชาวมอแกน จากนั้นเดินทางสู่อ่าวสุเทพ ไดร์ที่ 7 เป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีแนวปะการังขนาดเล็กและเศษปะการังซึ่งเป็นผลพวงมาจากสึนามิ ได้เวลาเราก็ไปสู่ เกาะปาจุมบา ไดร์ที่ 8 มีหาดทรายสีขาว และเป็นแนวปะการังที่มีหลากหลาย และดอกไม้ทะเลเต็มไปด้วยฝูงปลาการ์ตูนผสมกับกลุ่มปะการังแปรงล้างขวด ปะการังนิ้วมือ และปะการังโต๊ะ ได้เวลาสมควรนำคณะสู่ อ่าวไม้งาม ไดร์ที่ 9 เป็นแหล่งปะการังที่ใกล้ที่พัก และเป็นปะการังน้ำตื้นฝูงปลาหลากหลายชนิด เสร็จจากการดำน้ำแล้วเดินทางกลับที่พัก

  19.00 น.  อาหารค่ำ มื้อที่ 6 ที่ห้องอาหารอุทยานฯ

  วันที่สี่           หมู่เกาะสุรินทร์ - กรุงเทพฯ                             

  07.00 น.  อาหารเช้า  มื้อที่ 7  ณ ห้องอาหารอุทยานฯ เก็บสัมภาระบางส่วน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือใครใคร่เล่นน้ำ

               ชายหาดหรือเดินป่าชมธรรมชาติ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 8 เตรียมสัมภาระออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

  16.00 น. ถึงท่าเรือ เช็คสัมภาระกระเป๋าเรียบร้อย เดินทางสู่ชุมพร แวะซื้อของฝากและทานอาหารเย็น มื้อที่ 9

  00.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อัตราค่าบริการ      ท่านละ  5,490 บาท (เดินทางจากกรุงเทพฯ)
  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ท่านละ  3,990 บาท(เดินทางมาเอง เจอกันที่ท่าเรือทับละมุ 08.30 น.)

  และเรือล่องทะเล / ที่พักเต็นท์ 2 คืน เต็นท์ละ 2 ท่าน / อาหาร 9 มื้อ สำหรับเทศกาล / หน้ากากดำน้ำ / ค่าธรรมเนียม / ไกด์ทะเล / ประกัน

  สิ่งที่ต้องนำติดตัวไป       ชุดว่ายน้ำ / ครีมกันแดด / ไฟฉายหรือตะเกียงถ่ายไฟฉาย / ยาประจำตัว

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010