เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > Sightseeing >

  รายละเอียด

  เช้า           รับท่านที่โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่เชียงราย แวะชมน้ำพุร้อนแม่ขะจาน จากนั้นเดินทางต่อสู่จังหวัดเชียงราย  ชมความงามของสถาปัตยกรรม พระอุโบสถปูนปั้นขาวของวัดร้องขุ่นที่เลื่องชื่อ จากนั้นเดินทางต่อไปชมเมืองโบราณ อ. เชียงแสน

  เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารกลางวัน นำท่านสู่ สามเหลี่ยมทองคำ  เป็นจุดที่จะมองเห็นฝั่งพม่าและลาวได้ชัดเจน ครั้งหนึ่งบริเวณนี้เคยเป็นไร่ฝิ่นที่ใหญ่โตมาก เรียกว่า ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ว่าได้ แต่ปัจจุบัน คงเหลือแต่ทิวทัศน์ที่เงียบสงบของลำน้ำ  จากนั้นแวะช้อปปิ้งสินค่าราคาถูกมากมายที่ ตลาดแม่สาย   

  เย็น          ได้เวลาอันสมควรนำทางเดินทางกลับโรงแรม   พักผ่อนตามอัธยาศัย

  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  990 บาท 

  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี  490 บาท

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010