เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > Sightseeing >

  รายละเอียด

  โปรแกรมนำเที่ยว

  08.30น.                       รับคณะที่จุดนัดหมายออกเดินทางไปยังท่าเรือหาดยาว

  09.30น.                       นำคณะลงเรือ สัมผัสกับธรรมชาติสร้างสรรค์ให้กับความสวยงามของท้องทะเลตรัง  ชมปะการังเขากวาง ปะการังอ่อน ที่เกาะกระดาน เกาะแห่งความรัก พบความงามของปะการังหลากสีและฝูงปลาน้อยใหญ่ที่ว่ายเวียนไปมา ให้ท่านได้ชมที่ เกาะเชือก เกาะม้า ว่ายน้ำลอดเข้าสู่ ถ้ำมรกต สวรรค์ใจกลางทะเลที่น้ำกระทบแสงงดงามดั่งมรกต และหาดทรายขาวภายในถ้ำมรกต (ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์บนเรือ และบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม ผลไม้ ขนตลอดโปรแกรม)

  16.30น.                       นำคณะเดินทางกลับสู่ฝั่ง ส่งท่านยังที่พัก  โดยสวัสดิภาพ

   

  ราคา ผู้ใหญ่ท่านละ 790 บาท เด็ก 5-12 ปี ท่านละ 590 บาท 

  อัตราค่าบริการนี้รวม               

  1.  เรือนำเที่ยว       

  2.  รถรับส่ง                                

  3.  อาหารเที่ยง อาหารว่าง เครื่องดื่ม     

  4.  หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ

  5.  ประกันการเดินทาง                  

  6.  มัคคุเทศก์

  7.  ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย

  หมายเหตุ : โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัยของ    

                     ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

  ***ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติจ่ายนอกท่านละ 200 บาท***

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010