เมนูหลัก
 • หน้าแรก


 •  
  กระดานข่าว

  โปรโมชั่น

  Hi...Sapporo 5D3N

  ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ

  หมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านไอนุ 

  หุบเขาจิโกกุดานิ - โนโบริเบทสึ

  โอตารุ - ซัปโปโร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

  โปรแกรมทัวร์

   

  สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
    หน้าแรก > Sightseeing >

  รายละเอียด

  วันเดินทาง 5-8 เม.ย. 9-12 เม.ย. 12-15 เม.ย.

  วันแรก                   กรุงเทพฯ - สุราษฏร์  

  22.00            ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ จังหวัดสุราษฏร์

  วันที่สอง                บ้านตาขุน - ท่าเรือ - ถ้ำประกายเพชร- ทะเลสาบ 500 ไร่ - ถ้ำปะการัง

  07.00           อาหารเช้าทีหลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน

  10.00           ถึงท่าเรือ นำคณะลงเรือเหนือทะเลสาบท่ามกลางขุนเขาที่งดงาม ผ่านประตูผาของขุนเขาที่โดดเด่นสง่างาม สมญานาม กุ้ยหลินแห่งเมืองไทย

  12.00           เรือของเราเตรียมเข้าเทียบเรือนแพเพลินไพรอันแสนสุขของเรากับธรรมชาติล้อมรอบด้วยหุบเขาสูงตระหง่านนำสัมภาระเข้าที่พัก (ห้องละ 2 ท่านและ 4 ท่าน) ห้องน้ำรวม ไฟฟ้าเริ่ม 18.00-24.00 น.  อากาศเย็นในตอนกลางคืน

  12.00            บริการอาหารกลางวัน มื้อที่ 2 หลังอาหารเดินทางสู่ ทะเลสาบ 500 ไร่  ลงเรือออกเดินทางสู่ ทะเลสาบ500 ไร่ เป็นทะเลสาบที่อยู่ทับซ้อนในเขื่อนฯที่งดงาม ถึงท่าเทียบเรือ นำคณะเดินป่าทางสบาย ด้วยระยะทาง 1 กิโลเท่านั้น เป็นเส้นทางเดินสบายๆจนสุดทางของทะเลสาบ เห็นแอ่งน้ำทะเลในที่ทับซ้อนทางเดินไป 500 ไร่           นั่งแพ 500 ไร่ไปถ้ำปะการัง ในเขื่อนฯ เยี่ยมชมผู้เฒ่าทะเลสาบในรายการคนค้นคนลงแพติดเครื่องยนต์ชมสู่ ถ้ำปะการัง เป็นถ้ำที่สมบูรณ์ของหินงอกหินย้อย ในรูปลักษณ์ที่แปลกตาเหมือนปะการังในทะเจนได้ขนานนามว่าถ้ำปะการัง สมควรแก่เวลา ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เดินทางกลับที่พัก

  15.30            ถึงที่พัก เล่นน้ำ พายคายัค นั่งเล่นหรือชมบรรยากาศหน้าที่พักตามอัธยาศัย

  18.00            บริการอาหารค่ำ สไตล์อาหารจานปลา มื้อที่ 3 ในบรรยากาศของหุบเขา กลางคืนอากาศจะเย็น

                       ควรมีเสื้อแจ๊คแก็ตติดมาด้วย

  วันที่สาม           พิชิต ถ้ำน้ำทะลุ

  07.00             อาหารเช้า ห้องอาหารเรือนแพ
  08.30             เตรียมเช็คอุปกรณ์ ไฟฉาย ชุดเดินป่า ลงเรือสู่ ถ้ำน้ำทะลุ

  09.30            ถึงท่าเรือ นำคณะเดินป่าระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นทางสบายๆแวะผจญภัยและชมความงดงามภายในถ้ำอันตระการตา ถึงจุดรับประทานอาหารกลางวัน ข้าวห่อท่ามกลางธรรมชาติและธารน้ำไหล

  13.00            ถึงปากถ้ำเข้าสู่ถ้ำน้ำทะลุ เตรียมอุปกรณ์ไฟฉาย เดินตามไกด์ป่าสู่ความงามและความสนุกสนานให้เรา

  ได้ผจญภัยกัน ชมหินงอกหินย้อย กับไฟฉายที่ส่องสะท้อนหินเกล็ดเพชรระยิบระยับ เดินฝ่าสายน้ำที่ไหลปะทะกับตัวเรา เย็นสบายและเปียกกันทั้งตัว บางช่วงโรยตัวกับความสูงไม่เกิน2 เมตร ตะลุยกันจนกลับถึงปากถ้ำ สนุกสนานและความประทับใจกันอย่างมิรู้ลืม

  15.00            เดินทางกลับสู่ที่พัก

  16.00            กลับถึงที่พักพายเรือคายัค พักผ่อนเล่นน้ำหน้าเรือนแพตามอัธยาศัย

  18.00            บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารของเรือนแพ

   

  วันที่สี่               เขาสก - สุราษฏร์ธานี - สวนนายดำ - ชุมพร - กรุงเทพฯ     

  07.00              อาหารเช้าที่พัก  หลังอาหารนำคณะเก็บสัมภาระ เดินทางกลับสู่ท่าเรือ

                      นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯเขาสก แวะเดินป่าชมน้ำตก โชคดีเจอบัวผุดระหว่างทาง

  12.00            อาหารเที่ยงปิคนิค+น้ำดื่ม

  13.00            นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่ศูนย์โอทอป และสวนนายดำ

  17.00            รับประทานอาหารเย็นอิสระที่แม่สาหร่าย ชุมพร

  23.00            ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  หมายเหตุ : ถ้ำน้ำทะลุ ทางอุทยานฯปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมช่วง พ.ค.ถึงธ.ค. ทางบริษัทฯจึงเปลี่ยนชมถ้ำประกายเพชรแทน

   สำหรับคณะที่มีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป สามารถระบุวันเดินทางได้ และรถรับคณะถึงบ้านท่าน

   

  การชำระเงิน     มัดจำเมื่อยืนยันการจอง  50 เปอร์เซ็น

                          ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
                          ชื่อบัญชี คุณสมพล  ตรีรัตนภรณ์

                          โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพานิช สาขารัชดาภิเษก 2 ออมทรัพย์     เลขที่ 045-6-00255-4 
                          โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสบางกะปิ ออมทรัพย์   เลขที่ 775-2-11079-9

  การยกเลิก        ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่เกิน 45 วัน  คืนเงิน 70 เปอร์เซ็น

                          ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่เกิน 30 วัน  คืนเงิน 30 เปอร์เซ็น

                          ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

  หมายเหตุ              1.  เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

                           2.  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธ การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

                           3.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข ของบริษัทที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

   

  ขอบคุณที่อุดหนุน

   

  บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด

  111/1 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ5) แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร 02-392-9220 / 086-330-5660แฟกซ์ 02-392-9221
  All site contents copyright ©2007-2010